Các lỗi người dùng thường gặp phải trên Phần mềm Kế toán Smart Pro

Do đặc tính của phần mềm Kế toán là phải liên kết với các phần mềm văn phòng khác như Microsoft Office Excel, Access để import, export, sao lưu dữ liệu… hoặc phần mềm Unikey để gõ tiếng Việt. Vì vậy, khi sử dụng phần mềm Kế toán Smart Pro thỉnh thoảng sẽ xảy ra lỗi ngoài ý muốn. Lý do: máy tính của Khách hàng thiết lập cấu hình, hoặc cấu hình chưa tương thích với phần mềm.

Dưới đây là tổng hợp các lỗi không tương thích thường gặp và cách khắc phục:

Có thể bạn quan tâm