KHẮC PHỤC LỖI SỐ CHỨNG TỪ KHÔNG TỰ ĐỘNG NHẢY KHI NHẬP LIỆU TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Bạn đã nhập số chứng từ nhưng khi sang chứng từ kế tiếp thì số chứng từ không tăng (chẳng hạn đã có chứng từ 001/01 nhưng nhập chứng từ tiếp theo, số chứng từ vẫn là 001/01).

Nguyên nhân: Do chưa khai báo kiểu tăng số chứng từ đúng.

Khắc phục: 

► Các bạn vào phân hệ 1.Nhập phát sinh => 2. Khai báo thông tin => 01. Cài đặt thông số

 Kiểm tra và khai báo lại ID77, ID78.

Nếu ID77 để giá trị là 1 thì khi tăng số chứng từ phần mềm sẽ tăng theo tháng, nếu để 2 phần mềm sẽ tự tăng liên tục theo năm. Ở ID78 bạn khai số ký tự chứng từ bạn muốn (thường là 4-8 ký tự).

► Tiếp theo bạn vào 2. Hệ thống danh mục => 02. Danh mục các loại chứng từ để khai mã tiền tố và hậu tố phía sau số chứng từ.

Bạn tìm đến mục mã Prefix để khai mã / sau số chứng từ.

– Nếu tăng số chứng từ theo năm, bạn  để trống mã sufix và mã prifix

– Nếu tăng số chứng từ theo tháng, bạn nên để trống mã sufixmã prefix bạn để /# để phần mềm tự đọc tháng khi chọn tháng và nhập liệu.

 Sau đó bạn tiến hành nhập chứng từ mới, phần mềm sẽ tự động tăng chứng từ sau mỗi lần nhập.

Có thể bạn quan tâm