Tích hợp Phần mềm Bán hàng KiotViet

Do nhu cầu công việc mà ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng đồng thời Phần Mềm Kế Toán Smart Pro và Phần Mềm Bán Hàng KiotViet. Với mục tiêu hỗ trợ đồng bộ dữ liệu làm việc giữa các phần mềm, Smart Pro ra mắt dịch vụ Tích hợp Phần mềm Bán hàng KiotViet giúp tiết kiệm thời gian làm việc và cải thiện hiệu suất: 

Phí tích hợp KiotViet vào Smart Pro: 2.000.000đ/MST

Có thể bạn quan tâm