Xem mẫu báo cáo, chứng từ in ra từ phần mềm bán hàng NADO POS

Hóa đơn bán lẻPhiếu thu

 

Phiếu chi

 

Phiếu nhập kho

 

Phiếu xuất kho

 

Báo cáo bán hàng

 

Sổ phân tích doanh thu, lãi gộp theo mặt hàng

Sổ quỹ tiền mặt
Sổ chi tiết nhập xuất tồn kho hàng hóa
Sổ tổng nhập xuất tồn hàng kho hàng hóa

 


Sổ tổng nhập xuất tồn hàng kho hàng hóa theo nhiều đơn vị tính


Sổ chi tiết công nợ


Sổ tổng hợp công nợ


Đối chiếu công nợ phải thu


Đối chiếu công nợ phải trả


Bảng đối chiếu xác nhận công nợ

Có thể bạn quan tâm