Tin tức – Bài viết hay

Hướng dẫn hạch toán kế toán karaoke

Hướng dẫn hạch toán kế toán karaoke như sau: 1/Đầu năm kết chuyển lời nhuận chưa phân phối: Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm