Nghị định 141/2017/NĐ-CPNghị định 141/2017/NĐ-CP tăng lương tối thiểu vùng 2018

Nghị định 141/2017/NĐ-CP: Tăng lương tối thiểu vùng 2018

Ngày 07/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động theo hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:

– Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng ).
– Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng).
– Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng).
– Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).
Các nội dung này sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.
Nghị định 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2018 và thay thế cho Nghị định 153/2016/NĐ-CP.
ST

Có thể bạn quan tâm