HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Theo dõi và tham gia Telegram của công ty để được hỗ trợ tốt hơn.

I. PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO

II. NIBOT - HỆ THỐNG QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

III. PHẦN MỀM BÁN HÀNG NADO POS

IV. CÔNG CỤ HỖ TRỢ SỬ DỤNG SMART PRO

1. Phần mềm điều khiển từ xa
2. Phần mềm hỗ trợ Thuế và pluggin HDDT
3. Phần mềm Giải nén dữ liệu
4. Bộ gõ Tiếng Việt
5. Phần mềm quản trị Cơ sở dữ liệu SQL
6. Các phần mềm hỗ trợ khác