HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO

II. PHẦN MỀM BÁN HÀNG NADO POS

III. CÔNG CỤ HỖ TRỢ SỬ DỤNG SMART PRO

1. Phần mềm điều khiển từ xa
2. Phần mềm hỗ trợ Thuế
3. Phần mềm Giải nén dữ liệu
4. Bộ gõ Tiếng Việt
5. Phần mềm quản trị Cơ sở dữ liệu SQL
6. Các phần mềm hỗ trợ khác