KHẮC PHỤC LỖI “Hic hic xem lại số lẻ trong cài đặt thông số có vấn đề. Hãy kiểm tra lại” TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi vào phân hệ nhập liệu để nhập chứng từ xuất hiện thông báo lỗi “Hic hic xem lại số lẻ trong cài đặt thông số có vấn đề” như sau:

Nguyên nhân: Do thiếu bảng hoặc cột trên cơ sở dữ liệu.

Khắc phục: Bạn vào C. Công cụ tiện ích ► 08. Thêm cột vào CSDL từ DSC rồi nhấn lần lượt Thêm bảng, Thêm cột.

Sau khi thêm xong, bạn tắt phần mềm mở lại và vào lại nhập phát sinh bình thường.

Có thể bạn quan tâm