KHẮC PHỤC LỖI NẠP SỐ DƯ KHÔNG QUA ĐÚNG HÀNG TỒN KHO TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi tiến hành nạp số dư nhưng tài khoản liên quan hàng tồn kho (152, 1561,…) qua không đúng số cuối kỳ của năm trước.

Nguyên nhân: Thường có 3 nguyên nhân dẫn đến việc nạp số dư qua không đúng.

► Nguyên nhân 1: Chưa thực hiện thao tác bảo trì hệ thống ở năm cũ.

► Nguyên nhân 2: Chưa khai báo đủ chi tiết tài khoản hàng tồn kho cần theo dõi ID19 trong cài đặt thông số.

► Nguyên nhân 3: Gán sót mã danh mục Nợ, khi nhập liệu liên quan đến tài khoản kho.

Khắc phục: 

► Đầu tiên, các bạn vào phân hệ 1. Nhập phát sinh => 2. Khai báo thông tin => 01. Cài đặt thông số, kiểm tra ID26 xem đã khai đủ và chi tiết tài khoản liên quan đến kho chưa. Nếu chưa, thì khai báo bổ sung đầy đủ đến cấp chi tiết nhất mà doanh nghiệp đang sử dụng.

►Sau đó, các bạn vào phân hệ A. Bảo trì hệ thống => 01. Kiểm tra và cập nhật số dư các danh mục => Xử lý để chạy cập nhật dữ liệu vào các danh mục.

► Nếu không báo lỗi, thì các bạn tiến hành nạp lại số dư bình thường. Còn nếu xuất hiện những lỗi như sau:

Sau khi sửa xong 2 lỗi là 2 năm trong sổ gốc và 1 dòng chưa nhập mã vật tư hàng hoá nợ, bạn tiến hành bảo trì hệ thống và nạp lại số dư.

► Sau khi làm xong các bước và sửa lỗi, các bạn tiến hành bảo trì và nạp số dư lại, phần mềm sẽ qua đúng số liệu.

Có thể bạn quan tâm