KHẮC PHỤC LỖI TRỐNG TÀI KHOẢN CÓ VÀ LOẠI CHỨNG TỪ KHI TẠO PHIẾU XUẤT KHO TỰ ĐỘNG TRÊN SMARTPRO

Khi bạn đẩy dữ liệu từ Excel vào, rồi tạo bút toán giá vốn trên phần mềm bị trống tài khoản có.

Nguyên nhân:

– Không có mã cột TK_XUATKHO ở trên file excel mẫu.

– Chưa khai báo cột PXK_OF_HDBR trong các loại chứng từ trước khi tạo lại bút toán giá vốn.

Cách khắc phục:

Bước 1: Thêm cột TK_XUATKHO trên file excel trước khi Import dữ liệu vào phần mềm. 

Giá trị cột TK_XUATKHO sẽ là 152, 155, 156 tùy theo tài khoản bạn muốn khi tạo bút toán giá vốn. Ví dụ: Nếu bạn để TK_XUATKHO là 1561, thì bút toán giá vốn tự động N632/C1561.

Trong trường hợp nếu bạn quên để TK_XUATKHO, nhưng trong danh mục hàng hóa đã có những mã hàng này thì bạn có thể vào mục A. Bảo trì hệ thống => 04. Chuyển số dư danh mục về danh mục mẹ, rồi chọn như hình sau.

Sau đó bạn chọn tháng để cập nhật từng tháng, hoặc để N để cập nhật lại PXK cho cả năm.

 Bước 2: Khai báo loại chứng từ cho bút toán PXK tự động.

 Bạn vào mục 2. Hệ thống danh mục => 02. Danh mục các loại chứng từ, để chuột tại dòng HDBR, rồi nhấn F6 di chuyển đến cột PXK_OF_HDBR rồi khai báo như sau:

Tiếp theo, bạn chỉ cần vào C. Công cụ tiện ích => 22. Tạo lại bút toán thuế GTGT, Giá vốn và thực hiện như hình sau là hoàn tất.

Như vậy là bạn đã khắc phục lỗi bị trống TKCO và loại chứng từ khi tạo bút toán giá vốn tự động rồi.

Có thể bạn quan tâm