KHẮC PHỤC LỖI “MICROSOFT.ACE.OLEDB.12.0 PROVIDER…” KHI IMPORT DỮ LIỆU TRÊN SMARTPRO

Mô tả lỗi: Khi import dữ liệu từ excel vào phần mềm, trên 1 số máy tính sẽ xuất hiện lỗi “THE ‘MICROSOFT.ACE.OLEDB.12.0’ PROVIDER IS NOT REGISTERED ON THE LOCAL MACHINE”

Nguyên nhân: Lỗi Microsoft Access Database Engine.

Khắc phục: 

► Bạn tiến hành lưu file dữ liệu dạng .xls và tiến hành bổ sung lại dữ liệu là được.

► Sau đó, bạn vào phần mềm và tiến hành Import lại file dữ liệu.

Ngoài ra, các bạn có thể cài đặt file sau để xem có khắc phục được lỗi MDAC không nhé.

Click here

Có thể bạn quan tâm