KHẮC PHỤC LỖI “KHÔNG CHO SỬA F10” TRONG CHỨNG TỪ GỐC TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi bạn nhấn F10 để tiến hành sửa dữ liệu trong chứng từ gốc, thì hiện lên thông báo “ID360 = T – Bạn không thể sửa bằng F10” như hình:

Nguyên nhân: Do phần mềm khoá tính năng sửa bằng F10 đối với chứng từ liên quan đến kho (Với loại chứng từ này bạn nên dùng F12 để sửa nhằm hạn chế sai sót).

Khắc phục: Với 1 số thao tác trên phần mềm, việc thực hiện F10 sẽ nhanh hơn. Để mở lại chức năng sửa tự do trong sổ chứng từ gốc bạn vào 1. Nhập phát sinh2. Khai báo thông tin 03. Khai báo tuỳ chọn riêng và tìm đến ID360, nhấn F10 để cột giá trị lại là F.

► Sau đó, bạn tiến hành sửa bằng F10 bình thường.

Có thể bạn quan tâm