Khắc phục lỗi “INCORRECT SYNTAX NEAR THE KEYWORD ‘AND’..” khi in sổ công nợ trên phần mềm Smart Pro

Mô tả lỗi: Khi in sổ tổng hợp công nợ trên phần mềm, bạn thấy hiện ra thông báo lỗi: “INCORRECT SYNTAX NEAR THE KEYWORD ‘AND'” như sau:

Nguyên nhân: Do khi in có chọn in theo danh sách tài khoản nhưng không lựa chọn tài khoản in.

Khắc phục: Tắt tuỳ chọn in theo danh sách tài khoản ở các tuỳ chọn khác khi in.

 Sau đó, chúng ta nhập lại tài khoản cần in và nhấn In.

Có thể bạn quan tâm