KHẮC PHỤC LỖI NẠP SỐ DƯ KHÔNG QUA ĐÚNG CÔNG NỢ TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi tiến hành nạp số dư nhưng công nợ (131, 331…) qua không đúng số cuối kỳ của năm trước.

Nguyên nhân: Thường có 3 nguyên nhân dẫn đến việc nạp số dư qua không đúng.

► Nguyên nhân 1: Chưa thực hiện thao tác bảo trì hệ thống ở năm cũ.

Nguyên nhân 2: Chưa khai báo đủ tài khoản công nợ cần theo dõi, ID19 trong cài đặt thông số.

► Nguyên nhân 3: Gán sót mã đối tượng Nợ, khi nhập liệu liên quan đến tài khoản công nợ.

Khắc phục: 

Đối với nguyên nhân 1: Các bạn chỉ cần vào phân hệ A. Bảo trì hệ thống => 01. Kiểm tra và cập nhật số dư các danh mục => Xử lý và tiến hành nạp số dư lại.

► Sau khi bảo trì và nạp số dư vẫn không được, các bạn tiến hành kiểm tra nguyên nhân 02, bằng cách vào 1. Nhập phát sinh => tab2. Khai báo thông tin => 01.Cài đặt thông số, kiểm tra lại ID19 xem đã khai đúng và chi tiết hết tk công nợ chưa (Ví dụ: Sử dụng 1311 thì ID19 phải khai đúng 1311).

Sau đó, tiến hành thực hiện lại thao tác bảo trì hệ thống và nạp số dư.

► Trường hợp cuối cùng, bạn để ý thông báo lỗi của phần mềm khi nạp số dư, chẳng hạn như sau:

Khi bảo trì hệ thống, có 2 lỗi xuất hiện là 2 năm trong sổ gốc và 1 dòng chưa nhập mã đối tượng, bạn phải tìm sửa 2 lỗi trên sau đó bảo trì và nạp lại số dư là được.

Sau khi đã làm và kiểm tra đầy đủ các lỗi trên, bạn tiến hành bảo trì và nạp lại số dư, lúc này số dư sẽ qua chính xác.

Có thể bạn quan tâm