KHẮC PHỤC LỖI ” THE REMOTE PROCEDURE CALL FAILED” KHI IN EXCEL TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi in ra Excel từ phần mềm bạn thấy xuất hiện thông báo lỗi “THE REMOTE PROCEDURE CALL FAILED” như sau:

Nguyên nhân: Do lỗi add-ins của Foxit Reader.

Khắc phục: 

Cách 1: Gỡ bỏ foxit reader hiện tại trong Control Panel (Programs and Features) và tiến hành cài lại foxit Reader mới. Bạn có thể vào đường dẫn sau để tải ứng dụng Foxit : Click here (Mục III – 6. Các phần mềm hỗ trợ khác)

Cách 2: Gỡ liên kết add-in này với Excel, bằng cách vào excel rồi chọn Options => Add-ins. (Bạn để chuột tại add-ins có tên Foxit Reader…, sau đó nhấn vào Go để tiến hành gỡ bỏ add-ins này khỏi Excel.

Sau khi chọn add-ins cần gỡ và nhấn Go sẽ ra giao diện như sau:

Sau khi gỡ bỏ xong, bạn vào phần mềm và in lại.

 

Có thể bạn quan tâm