SỬA LỖI KHI THỰC HIỆN PHÂN HỆ KIỂM TRA KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi vào phân hệ kiểm tra kế toán tự động trên phần mềm báo lỗi như sau:

Nguyên nhân: Do xoá nhầm PXK tạo tự động và chưa chạy thao tác xử lý giá vốn và lãi gộp.

Khắc phục: Đầu tiên, bạn vào C. Công cụ tiện ích  04. Sao lưu dữ liệu phòng hờ trước.

Tiếp theo, vào C. Công cụ tiện ích 22. Tạo lại bút toán giá vốn, thuế GTGT để tiến hành tạo lại bút toán giá vốn.

Sau khi chạy lại bút toán giá vốn tự động, vào C. Công cụ tiện ích  03. Xử lý giá vốn, lãi gộp.

Sau khi làm hoàn tất các bước, các bạn vào kiểm tra lại sẽ hết lỗi.

Có thể bạn quan tâm