Khắc phục lỗi “Load_form: …” khi view chứng từ, hoặc in chứng từ trên phần mềm Smart Pro

Mô tả lỗi: Khi bạn tiến hành view chứng từ để sửa, hoặc xem chứng từ thì xuất hiện thông báo: “Load_Form : Object reference not set to an instance of an object.” như hình:

Nguyên nhân: Lỗi này thường gặp khi sử dụng tính năng import dữ liệu từ file excel vào phần mềm.

► Nguyên nhân 1: Do trống số chứng từ.

► Nguyên nhân 2: Do ngày chứng từ có giờ.

► Nguyên nhân 3: Chưa khai báo tài khoản doanh thu trên phần mềm (Đối với chứng từ bán ra).

Khắc phục: Tuỳ vào lỗi gặp phải mà chúng ta sẽ có những cách khắc phục khác nhau.

► Đối với trường hợp bị trống số chứng từ, chúng ta chỉ cần thêm số chứng từ ở file excel và bổ sung lại vào phần mềm.

► Đối với trường hợp ngày có giờ, chúng ta tiến hành import lại chứng từ, và khi Import tiến hành chọn tuỳ chọn sau khi Import:

► Đối với trường hợp chưa khai đủ tài khoản doanh thu dẫn đến view chứng từ HDBR không được thì bạn vào 1. Nhập phát sinh 02.Khai báo thông tin 01. Cài đặt thông số.

► Ở dòng  ID12 các bạn tiến hành nhấn F10 và bổ sung thêm tài khoản doanh thu còn thiếu.

► Sau khi thực hiện xong, các bạn vào lại chứng từ để view và in chứng từ lại.

Có thể bạn quan tâm