KHẮC PHỤC LỖI “Microsoft ACE.oledb.12.0…” KHI BỔ SUNG DỮ LIỆU TỪ FILE EXCEL TRÊN SMARTPRO

Khi bổ sung dữ liệu bằng F8 => F bạn thấy xuất hiện thông báo lỗi “The ‘Microsoft ACE.OLEDB.12.0’ provider is not registered on the local machine” như hình sau: Nguyên nhân: – Lỗi này có thể do trình điều khiển 64-bit thích hợp không được cài đặt trên máy của bạn. Cách khắc phục: …

KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG GÕ ĐƯỢC TIẾNG VIỆT TRÊN SMARTPRO

Mô tả lỗi: Khi nhập liệu trên phần mềm Smart Pro, không gõ được dấu tiếng Việt. Nguyên nhân: Chưa chạy Unikey (hoặc ứng dụng gõ tiếng việt) với quyền Admistrator. Khắc phục:  Các bạn nhấp chuột phải tại biểu tượng ứng dụng Unikey => Chọn Properties như sau: Sau đó chọn thẻ Compatibility => Tick vào …

Sửa lỗi trống ngày chứng từ khi import dữ liệu từ excel trên smartpro

Mô tả lỗi: Khi Import dữ liệu từ file Excel vào phần mềm, cột định dạng ngày chứng từ bị trống dữ liệu hoặc báo lỗi. Nguyên nhân: Do định dạng cột ngày bị sai, hoặc cột ngày chứng từ bị trống dữ liệu. Cách khắc phục: Dùng công cụ filter của Excel để ktra dữ …

KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG HIỆN SỐ DƯ HÀNG HOÁ, CÔNG NỢ, TÀI KHOẢN TRÊN MÀN HÌNH NHẬP LIỆU SMARTPRO

Mô tả lỗi: Khi Enter tại ô tài khoản nợ, có hoặc mã hàng, mã đối tượng không thấy xuất hiện số dư nợ, có hoặc số lượng tồn kho tương ứng. Nguyên nhân: Chưa bật tính năng kiểm tra số dư trên màn hình nhập. Khắc phục:  Vào mục 1. Nhập phát sinh ► 2. Khai báo …

KHẮC PHỤC LỖI “MICROSOFT.ACE.OLEDB.12.0 PROVIDER…” KHI IMPORT DỮ LIỆU TRÊN SMARTPRO

Mô tả lỗi: Khi import dữ liệu từ excel vào phần mềm, trên 1 số máy tính sẽ xuất hiện lỗi “THE ‘MICROSOFT.ACE.OLEDB.12.0’ PROVIDER IS NOT REGISTERED ON THE LOCAL MACHINE” Nguyên nhân: Lỗi Microsoft Access Database Engine. Khắc phục:  ► Bạn tiến hành lưu file dữ liệu dạng .xls và tiến hành bổ sung lại dữ liệu …

KHẮC PHỤC LỖI SỐ CHỨNG TỪ KHÔNG TỰ ĐỘNG NHẢY KHI NHẬP LIỆU TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Bạn đã nhập số chứng từ nhưng khi sang chứng từ kế tiếp thì số chứng từ không tăng (chẳng hạn đã có chứng từ 001/01 nhưng nhập chứng từ tiếp theo, số chứng từ vẫn là 001/01). Nguyên nhân: Do chưa khai báo kiểu tăng số chứng từ đúng. Khắc phục:  ► Các …

KHẮC PHỤC LỖI “UNABLE TO SET NUMBERFOMATLOCAL PROPERTY OF RANGER CLASS” KHI IN TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi tiến hành in dữ liệu trên phần mềm xuất hiện lỗi “UNABLE TO SET NUMBERFORMATLOCAL PROPERTY OF RANGER CLASS” Nguyên nhân: Do Office cài ngôn ngữ là tiếng Việt hoặc do thiết lập Region trong Control Panel. Khắc phục:  Vào Control Panel => Region => Thiết lập lại vùng về mặc …

KHẮC PHỤC LỖI NẠP SỐ DƯ KHÔNG QUA ĐÚNG HÀNG TỒN KHO TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi tiến hành nạp số dư nhưng tài khoản liên quan hàng tồn kho (152, 1561,…) qua không đúng số cuối kỳ của năm trước. Nguyên nhân: Thường có 3 nguyên nhân dẫn đến việc nạp số dư qua không đúng. ► Nguyên nhân 1: Chưa thực hiện thao tác bảo trì …

KHẮC PHỤC LỖI NẠP SỐ DƯ KHÔNG QUA ĐÚNG CÔNG NỢ TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi tiến hành nạp số dư nhưng công nợ (131, 331…) qua không đúng số cuối kỳ của năm trước. Nguyên nhân: Thường có 3 nguyên nhân dẫn đến việc nạp số dư qua không đúng. ► Nguyên nhân 1: Chưa thực hiện thao tác bảo trì hệ thống ở năm cũ. ► Nguyên …

KHẮC PHỤC LỖI ” THE REMOTE PROCEDURE CALL FAILED” KHI IN EXCEL TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi in ra Excel từ phần mềm bạn thấy xuất hiện thông báo lỗi “THE REMOTE PROCEDURE CALL FAILED” như sau: Nguyên nhân: Do lỗi add-ins của Foxit Reader. Khắc phục:  Cách 1: Gỡ bỏ foxit reader hiện tại trong Control Panel (Programs and Features) và tiến hành cài lại foxit Reader …