KHẮC PHỤC LỖI “Microsoft ACE.oledb.12.0…” KHI BỔ SUNG DỮ LIỆU TỪ FILE EXCEL TRÊN SMARTPRO

Khi bổ sung dữ liệu bằng F8 => F bạn thấy xuất hiện thông báo lỗi “The ‘Microsoft ACE.OLEDB.12.0’ provider is not registered on the local machine” như hình sau:

Nguyên nhân:

– Lỗi này có thể do trình điều khiển 64-bit thích hợp không được cài đặt trên máy của bạn.

Cách khắc phục:

– Khi gặp lỗi này, phương pháp đơn giản nhất để khắc phục là bạn lưu định dạng file excel lại thành đuôi excel 97-2003 (.xls) trước khi bổ sung vào phần mềm.

– Ngoài ra, bạn có thể cài lại Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable hoặc Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable để khắc phục lỗi trên.

Như vậy, bạn đã khắc phục thành công lỗi khi bổ sung excel rồi.

Có thể bạn quan tâm