KHẮC PHỤC LỖI “UNABLE TO CAST COM OBJECT OF TYPE MICROSOFT.OFFICE.INTEROP.EXCEL.APPLICATIONCLASS” KHI IN TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi in dữ liệu từ phần mềm ra file excel, xuất hiện thông báo lỗi “Unable to cast com object of type Microsoft.Office.Interop.Excel….” như sau:  Nguyên nhân: Do lỗi Regedit office. Cách khắc phục: Bạn vào biểu tượng windows ở góc dưới bên trái màn hình nhập tìm kiếm Regedit như sau: ►Tiếp …

Khắc phục lỗi “A network …the server was not found…” khi đăng nhập phần mềm Smart Pro

Mô tả lỗi: Khi đăng nhập vào phần mềm bạn thấy thông báo lỗi như sau: Nguyên nhân: SQL bị stop đột ngột khi mất điện hoặc do xung đột chương trình dẫn đến SQL bị lỗi. Khắc phục: Bạn click chuột vào biểu tượng windows ở góc dưới bên trái màn hình, sau đó nhập …

SỬA LỖI KHI THỰC HIỆN PHÂN HỆ KIỂM TRA KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi vào phân hệ kiểm tra kế toán tự động trên phần mềm báo lỗi như sau: Nguyên nhân: Do xoá nhầm PXK tạo tự động và chưa chạy thao tác xử lý giá vốn và lãi gộp. Khắc phục: Đầu tiên, bạn vào C. Công cụ tiện ích ► 04. Sao lưu …

KHẮC PHỤC LỖI “Hic hic xem lại số lẻ trong cài đặt thông số có vấn đề. Hãy kiểm tra lại” TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi vào phân hệ nhập liệu để nhập chứng từ xuất hiện thông báo lỗi “Hic hic xem lại số lẻ trong cài đặt thông số có vấn đề” như sau: Nguyên nhân: Do thiếu bảng hoặc cột trên cơ sở dữ liệu. Khắc phục: Bạn vào C. Công cụ tiện ích ► …

KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG MỞ ĐƯỢC SỔ CHỨNG TỪ GỐC TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi click chọn để vào sổ chứng từ gốc thì không thấy phần mềm hiển thị giao diện chứng từ gốc cũng như các danh mục khác. Nguyên nhân: Do thiếu file nhận diện form xem. Khắc phục: Bạn vào mục C. Công cụ tiện ích ► 39. Chọn kiểu chứng từ …

KHẮC PHỤC LỖI “KHÔNG CHO SỬA F10” TRONG CHỨNG TỪ GỐC TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi bạn nhấn F10 để tiến hành sửa dữ liệu trong chứng từ gốc, thì hiện lên thông báo “ID360 = T – Bạn không thể sửa bằng F10” như hình: Nguyên nhân: Do phần mềm khoá tính năng sửa bằng F10 đối với chứng từ liên quan đến kho (Với loại chứng …

KHẮC PHỤC LỖI “INVALID CLASS” KHI ĐĂNG NHẬP VÀO PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi mở phần mềm Smart Pro lên, bạn thấy xuất hiện thông báo lỗi như hình sau: Nguyên nhân: Do không nhận diện được thông tin phần cứng trên máy tính. Khắc phục: Để khắc phục lỗi này bạn làm theo các bước sau: ►Vào CMD bằng quyền administrator. (Đặt con trỏ chuột tại …

Khắc phục lỗi “INCORRECT SYNTAX NEAR THE KEYWORD ‘AND’..” khi in sổ công nợ trên phần mềm Smart Pro

Mô tả lỗi: Khi in sổ tổng hợp công nợ trên phần mềm, bạn thấy hiện ra thông báo lỗi: “INCORRECT SYNTAX NEAR THE KEYWORD ‘AND’” như sau: Nguyên nhân: Do khi in có chọn in theo danh sách tài khoản nhưng không lựa chọn tài khoản in. Khắc phục: Tắt tuỳ chọn in theo danh …

Khắc phục lỗi “Load_form: …” khi view chứng từ, hoặc in chứng từ trên phần mềm Smart Pro

Mô tả lỗi: Khi bạn tiến hành view chứng từ để sửa, hoặc xem chứng từ thì xuất hiện thông báo: “Load_Form : Object reference not set to an instance of an object.” như hình: Nguyên nhân: Lỗi này thường gặp khi sử dụng tính năng import dữ liệu từ file excel vào phần mềm. ► …

Khắc phục lỗi khi lấy dữ liệu từ file .mdb vào phần mềm Smart Pro

Mô tả lỗi: Khi chúng ta tiến hành lấy dữ liệu từ file .mdb vào phần mềm thì hiện thông báo lỗi ‘[Đường dẫn]’ is not a valid path. Nguyên nhân : Do đường dẫn chứa file có dấu Tiếng Việt hoặc cấu trúc data chưa đủ các bảng, cột cần thiết. Khắc phục: Đổi …