Khắc phục lỗi font chữ trên phần mềm kế toán Smart Pro

Mô tả lỗi: Khi mở phần mềm Smart Pro lên bạn thấy font chữ bị hiển thị sai như hình sau: Nguyên nhân: Do thiếu fonts hoặc lỗi font Tahoma hoặc Times New Roman Khắc phục: Bạn tiến hành tải file theo đường dẫn cuối bài viết, giải nén và click double chuột để chạy file.  ► Khi …

Khắc phục lỗi khi in Excel trên phần mềm kế toán Smart Pro

Mô tả lỗi: Khi Ctrl + P để view chứng từ ra excel, bạn thấy xuất hiện thông báo lỗi “The Office has detected a problem with this file” như hình sau: Nguyên nhân : Do Office chặn mở file Khắc phục: Vào Excel options ► Trust Center ► Trust Center Setting  ► Trust Location ► …