KHẮC PHỤC LỖI “UNABLE TO SET NUMBERFOMATLOCAL PROPERTY OF RANGER CLASS” KHI IN TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi tiến hành in dữ liệu trên phần mềm xuất hiện lỗi “UNABLE TO SET NUMBERFORMATLOCAL PROPERTY OF RANGER CLASS”

Nguyên nhân: Do Office cài ngôn ngữ là tiếng Việt hoặc do thiết lập Region trong Control Panel.

Khắc phục: 

Vào Control Panel => Region => Thiết lập lại vùng về mặc định English (United State).

Nếu vẫn không khắc phục được lỗi in, chúng ta tiến hành vào Excel => Options => Language để thiết lập ngôn ngữ Excel là tiếng Anh.

Nếu chưa có gói ngôn ngữ, bạn có thể tìm kiếm gói ngôn ngữ tương ứng với phiên bản office và tiến hành cài đặt. Bạn chọn gói ngôn ngữ là English.

*Lưu ý: Ngoài ra các bạn có thể thiết lập lại như sau để in được với gói ngôn ngữ là Tiếng Việt trên phần mềm.

Kế đến bạn tiến hành khai báo các ID như trong hình bên dưới:

Cuối cùng, bạn tắt phần mềm và tiến hành in lại (để tiện sử dụng sau này, các bạn nên cài đặt thêm gói ngôn ngữ office là English).

Có thể bạn quan tâm