KHẮC PHỤC LỖI ” THE REMOTE PROCEDURE CALL FAILED” KHI IN EXCEL TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Mô tả lỗi: Khi in ra Excel từ phần mềm bạn thấy xuất hiện thông báo lỗi “THE REMOTE PROCEDURE CALL FAILED” như sau: Nguyên nhân: Do lỗi add-ins của Foxit Reader. Khắc phục:  Cách 1: Gỡ bỏ foxit reader hiện tại trong Control Panel (Programs and Features) và tiến hành cài lại foxit Reader …