HIỂN THỊ VÀ SẮP XẾP LẠI VỊ TRÍ CỘT TRÊN CÁC BẢNG DỮ LIỆU SMARTPRO

Thông thường khi cài đặt phần mềm, các cột hiển thị trên các bảng đã được thiết lập mặc định. Ở bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước chi tiết để hiển thị và lựa chọn lại vị trí cột sao cho tiện lợi nhất theo mục đích lọc, xem …

IN SỔ CÔNG NỢ CHI TIẾT VÀ TỔNG HỢP TRÊN SMARTPRO

1. In tổng hợp công nợ Bạn vào 6. Sổ công nợ => 06. Tổng hợp theo đối tượng (Excel) 2. In chi tiết công nợ Bạn vào 6. Sổ công nợ => 01. In chi tiết công nợ theo đối tượng. In 1 đối tượng In nhiều đối tượng

TỔNG HỢP 1 SỐ LỖI DẪN ĐẾN IN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÔNG CÂN

Trước khi in báo cáo tài chính, để đảm bảo cập nhật đủ khai báo mặc định trên phần mềm bạn vào 3. Báo cáo tài chính => 11. Cập nhật khai báo rồi chọn như sau: 1. Báo cáo cân đối kế toán không cân. TH1: Nhập chưa đúng tài khoản chi tiết theo …

NHỮNG BÚT TOÁN CẦN THỰC HIỆN Ở ĐẦU NĂM VÀ CUỐI NĂM TRÊN SMARTPRO

1. Kết chuyển lãi lỗ năm trước đang treo trên tài khoản 4212. Ngày định khoản bút toán: 01/01/XXXX – Nếu 4212 đầu năm dư Có, bạn nhập chứng từ PKT rồi định khoản như sau: Bút toán định khoản: N4212/C4211 đúng số tiền dư có 4212 đầu năm. – Nếu 4212 đầu năm dư Nợ, …

PHÂN BỔ CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI ĐƯỢC HƯỞNG KHI MUA HÀNG NHẬP KHO TRÊN SMARTPRO

Khi mua hàng, bạn được hưởng chiết khấu thương mại cho lần mua hàng đó thì các bạn thực hiện như sau: Nhập phát sinh chứng từ PNK, sau khi nhập hết các mặt hàng trên tờ hóa đơn, bạn nhấn F5 rồi chọn như hình sau: Chú ý: Nếu không phải chiết khấu thương …

Phân bổ trực tiếp phí vận chuyển trên chứng từ nhập kho trên phần mềm Smart Pro

Khi bạn mua hàng nhập kho, thường bạn sẽ thấy có chi phí vận chuyển kèm theo. Ở bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác để phân bổ trực tiếp chi phí mua hàng. Bạn tiến hành nhập liệu chứng từ PNK , sau khi nhập xong hết các mặt …

THEO DÕI CÔNG NỢ THEO HÓA ĐƠN VÀ TUỔI NỢ

Các bước theo dõi công nợ theo hóa đơn và tuổi nợ. Bước 1: Bật chức năng theo dõi công nợ theo hóa đơn. Bạn vào 1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 01. Cài đặt thông số, bạn khai báo những ID như hình bên dưới. Bước 2: Thêm …

IN CÔNG NỢ NHIỀU NĂM, GOM DỮ LIỆU NHIỀU DATABASE TRÊN SMARTPRO

1. In công nợ nhiều năm trên phần mềm Smart Pro. – Bạn vào C. Công cụ tiện ích => 36. Danh sách Database, rồi khai báo như hình bên dưới. Sau đó, bạn tắt phần mềm vào lại, khi in sổ chi tiết công nợ bạn chọn tiếp như hình: 2. Gom nhiều database …

Các bước giảm Tài sản Cố định tự động trên Smart Pro

Bạn thực hiện đúng theo trình tự các bước sau: Bước 1: Điền ngày bán vào danh mục tài sản cố định. Bạn vào B. Tài sản cố định => 01. Danh mục tài sản cố định, sau đó bạn tìm đến cột  ngày bán, nhấn F10 điền ngày bán tại những mã tài sản …

HIỂN THỊ TÙY CHỌN TÀI KHOẢN XUẤT KHO, TẮT FORM NHẬP LIỆU RÚT GỌN, NHẬP HDBR CÓ ĐỒNG THỜI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TRÊN SMARTPRO

1. Khai báo tài khoản xuất kho tự chọn khi nhập liệu. Áp dụng: Sử dụng khi 1 mã hàng có nhiều tài khoản, ví dụ: HH01 có 2 mã tài khoản là 152, 156. Bạn vào 1. Nhập phát sinh => 2. Khai báo thông tin => 01. Cài đặt thông số. ID76: Chọn …