Các bước giảm Tài sản Cố định tự động trên Smart Pro

Bạn thực hiện đúng theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Điền ngày bán vào danh mục tài sản cố định.

Bạn vào B. Tài sản cố định => 01. Danh mục tài sản cố định, sau đó bạn tìm đến cột  ngày bán, nhấn F10 điền ngày bán tại những mã tài sản cần giảm như hình sau:

Bước 2: Xử lý khấu hao.

Bạn có thể xử lý khấu hao 1 lần liên tục từ tháng 1 đến tháng 12, hoặc xử lý ít nhất đến tháng có phát sinh giảm tài sản.

Bước 3: Chọn tháng có Tài sản cần giảm.

Sau khi chọn tháng có TS giảm, bạn vào B. Tài sản cố định => 08. Giảm TS cố định, rồi chọn như sau:

Như vậy là bạn đã hoàn tất quy trình giảm tài sản cố định rồi, thu nhập từ việc bán TSCĐ bạn vào nhập liệu bằng chứng từ HD nữa thôi nhé.

Lưu ý:

  • Để giảm đúng giá trị còn lại và lũy kế khấu hao thì bạn làm đúng các bước trên, nếu làm không theo tuần tự sẽ dẫn đến giảm sai giá trị.

 

Có thể bạn quan tâm