PHÂN BỔ CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI ĐƯỢC HƯỞNG KHI MUA HÀNG NHẬP KHO TRÊN SMARTPRO

Khi mua hàng, bạn được hưởng chiết khấu thương mại cho lần mua hàng đó thì các bạn thực hiện như sau:

Nhập phát sinh chứng từ PNK, sau khi nhập hết các mặt hàng trên tờ hóa đơn, bạn nhấn F5 rồi chọn như hình sau:

Chú ý: Nếu không phải chiết khấu thương mại, bạn chọn tài khoản có là 711, rồi ở cách tính chiết khấu bạn để theo % chiết khấu hoặc số tiền chiết khấu nhé.

Có thể bạn quan tâm