IN SỔ CÔNG NỢ CHI TIẾT VÀ TỔNG HỢP TRÊN SMARTPRO

1. In tổng hợp công nợ

Bạn vào 6. Sổ công nợ => 06. Tổng hợp theo đối tượng (Excel)

2. In chi tiết công nợ

Bạn vào 6. Sổ công nợ => 01. In chi tiết công nợ theo đối tượng.

  • In 1 đối tượng

  • In nhiều đối tượng

Có thể bạn quan tâm