HIỂN THỊ TÙY CHỌN TÀI KHOẢN XUẤT KHO, TẮT FORM NHẬP LIỆU RÚT GỌN, NHẬP HDBR CÓ ĐỒNG THỜI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TRÊN SMARTPRO

1. Khai báo tài khoản xuất kho tự chọn khi nhập liệu.

Áp dụng: Sử dụng khi 1 mã hàng có nhiều tài khoản, ví dụ: HH01 có 2 mã tài khoản là 152, 156.

Bạn vào 1. Nhập phát sinh => 2. Khai báo thông tin => 01. Cài đặt thông số.

ID76: Chọn tài khoản xuất kho khi nhập HDBR, nhấn F10 rồi khai báo cột giá trị là T.

Sau khi khai báo xong, vào màn hình nhập liệu sẽ có ô để chọn TK xuất kho khi bạn nhập TKCO là 5111,…như hình sau:

2. Tắt Form rút gọn khi nhập HDBR, PNK.

Áp dụng: Khi nhập mã hàng hóa ở dòng thứ 2 trở đi, bạn muốn phần mềm vẫn thể hiện đầy đủ các cột để có thể tự chọn lại TKNO, TKCO,…

Để hiển thị đầy đủ như lúc nhập mặt hàng đầu tiên, bạn vào 1. Nhập phát sinh => 2. Khai báo thông tin => 03. Khai báo tùy chọn riêng, sau đó tìm đến ID182 bạn nhấn F10 để giá trị F, hoặc ID183 để cột giá trị trống, rồi tắt phần mềm vào lại là được.

3. Cách nhập HDBR có kèm mã dịch vụ.

Áp dụng: Trên HDBR có thêm phí dịch vụ đi kèm chung với các mặt hàng bán ra.

– Bạn tạo 1 mã hàng hóa là dịch vụ bình thường, sau đó để ký hiệu là 000 là phần mềm sẽ tự hiểu là dịch vụ và không xuất kho.

Có thể bạn quan tâm