IN CÔNG NỢ NHIỀU NĂM, GOM DỮ LIỆU NHIỀU DATABASE TRÊN SMARTPRO

1. In công nợ nhiều năm trên phần mềm Smart Pro.

– Bạn vào C. Công cụ tiện ích => 36. Danh sách Database, rồi khai báo như hình bên dưới.

Sau đó, bạn tắt phần mềm vào lại, khi in sổ chi tiết công nợ bạn chọn tiếp như hình:

2. Gom nhiều database vào 1 database.

Bạn vào C. Công cụ tiện ích => 02. Tạo database mới, khi tạo database bạn để 4 ký tự đầu là BCDK.

VD: BCDK_NANGDONG

Sau đó, bạn vào database vừa tạo, chọn mục C. Công cụ tiện ích => 14. Gom dữ liệu nhiều Database vào 1 database, rồi chọn như hình:

 

Có thể bạn quan tâm