Hướng dẫn thêm Đối Tượng Pháp Nhân.

Sau khi mở bảng “Đối tượng pháp nhân” trong SMART thì ta có 2 cách thêm ĐTPN. Cách 1: Sau khi mở bảng “Đối tượng pháp nhân” bạn nhấn [Ctrl + N] để thêm một ĐTPN mới. Sau khi thêm xong bạn cần phải Refresh bằng cách nhấn phím F7_ESC (nhấn phím F7 xong thì …

Hướng dẫn cách nhập các loại chứng từ và nguyên tắc nhập chứng từ trên phần mềm Smart Pro

Nguyên tắc nhập và thứ tự ưu tiên Chứng từ được nhập theo thứ thự ưu tiên sau: Ví dụ: Mua hàng về nhập kho và trả tiền mặt cho người bán. Ở ví dụ này thì khi nhập sẽ phát sinh đồng thời 2 chứng từ là PNK và PC nên có thể bạn sẽ không …

Hướng dẫn khai số dư ban đầu trên phần mềm Smart Pro

Các mục cần khai số dư ban đầu: –          Hệ thống tài khoản –          Hàng tồn kho –          Công nợ –         Dở dang Công Trình ( Nếu có) A.       Hệ thống tài khoản Tại đây bạn khai số đầu kỳ của từng tài khoản tưng ứng, bên Nợ thì khai bên nợ, …

Hướng dẫn chuyển đổi từ QĐ 15 và QĐ 48 sang TT133 & TT200 trên phần mềm Smart Pro

Từ ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài Chính chính thức ký ban hành thông tư 200 năm 2014. Nhằm mở rộng về loại hình cũng như sắp xếp lại hệ thống tài khoản rộng hơn để phù hợp với các loại hình doanh nghiệp hiện nay. Chính vì thế công ty cung ứng …

Hướng dẫn đổ dữ liệu từ Excel, Acess vào phần mềm Smart Pro

HƯỚNG DẪN KẾT XUẤT VÀ ĐỔ DỮ LIỆU TỪ EXCEL VÀO SMART PRO 5.0 Chức năng F8 – E và F8 – F Trong công tác kế toán, bạn hay nghĩ ra các cách đơn giản nhất để làm sao cho công việc của bạn thật nhanh, hiệu quả và chính xác. Để làm cách …

Hướng dẫn Tạo database mới trên phần mềm Smart Pro

Khởi động và tạo database mới cài đặt khai báo ban đầu Khởi động phần mềm kế toán Smart Pro. Ở màn hình Desktop sẽ có Icon hình túi tiền ( Biểu tượng) Có tên KẾ TOÁN SMART các bạn sẽ nhấn double để mở hoặc click chuột phải chọn Open và điền mật khẩu …

Chức năng tìm kiếm F1 trong phần mềm kế toán Smart Pro

 CÁC PHÍM TẮT TRONG PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO 5.0 Trong quá trình vận hành phần mềm kế toán vào công tác kế toán tại Công ty của bạn, đôi lúc bạn sẽ quên các phím tắt để thực hiện nhanh một số chức năng mà bạn cần làm. Với Smart thì bạn cần …

Hướng dẫn tạo danh mục diễn giải trong phần mềm Smart Pro

Hướng dẫn tạo danh mục diễn giải trong phần mềm Smart Pro Trong quá trình nhập liệu vào phần mềm kế toán Smart thì các bạn sẽ hay lặp đi lặp lại các dòng diễn giải gần giống như nhau:    Ví dụ: Chi tiền cước viễn thông, Tính lương nhân viên tháng,….Mua hàng hóa, …

Thông báo Lỗi: Sai Tên Trên Tờ Khai Hoặc Cấu Trúc Không Hợp Lệ

Trong quá trình làm và nộp tờ khai thuế qua mạng nếu bạn gặp “Thông báo Lỗi: sai Tên Trên Tờ Khai Hoặc Cấu Trúc Không Hợp Lệ”.   Tức là máy tính của bạn dùng để gửi tờ khai thuê đang có vân đề về máy in ảo, khi kết xuất ra file PDF sẽ không phù hợp với định …

Hướng dẫn nhập và xử lý chi phí chờ phân bổ ngắn hạn & dài hạn trên phần mềm Smart Pro

HƯỚNG DẪN NHẬP VÀ XỬ LÝ CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỔ NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN  Về nhập liệu phát sinh TK 142 và 242 giống như chúng ta nhập TSCĐ ở phần hướng dẫn nhập và xử lý khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/2013. Còn về hạch toán chi phí …