Hướng dẫn tạo danh mục diễn giải trong phần mềm Smart Pro

Hướng dẫn tạo danh mục diễn giải trong phần mềm Smart Pro

Trong quá trình nhập liệu vào phần mềm kế toán Smart thì các bạn sẽ hay lặp đi lặp lại các dòng diễn giải. Bài viết Hướng dẫn tạo danh mục diễn giải trong phần mềm Smart Pro sẽ hướng dẫn bạn tạo ra một danh mục diễn giải như Listbox trong Excel. Như hình bên dưới:
 
 
Ví dụ: Chi tiền cước viễn thông, Tính lương nhân viên tháng,….Mua hàng hóa, nguyên vật liệu nhập kho, hay bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ….đại khái là như vậy. Hoặc là bất kỳ một diển giải nào cũng được. bạn chỉ cần khai báo vào danh mục diễn giải của Smart thì ở màn hình nhập phát sinh bạn chỉ click chọn ở danh sách smart sẽ show ra cho bạn chọn.
Vào phần mềm kế toán smart / Hệ thống Danh mục / Danh mục diễn giải / Nhấn F10 rồi bạn sẽ khai báo vào đây hoặc đổ từ excel vào nếu bạn đã có một file danh mục diễn giải
 
Khi nhập phát sinh bạn nhấn vào nút mũi tên nhỏ nhỏ như hình minh họa để chọn danh sách diễn giải. 
Ngoài ra Smart còn có cột diễn giải để mặc định diễn giải một field nào đó. Tức là bạn sẽ khai báo cho phiếu đó thì phiếu đó sẽ tự động cập nhật diễn giải đó lên phiếu mà bạn mặt định. Với smart bạn có thể mặc định được khi nhập phát sinh trên toàn bộ màn hình nhập có thể ẩn hiện và cài đặt mặc định.
 
 

Có thể bạn quan tâm