Hướng dẫn thêm Đối Tượng Pháp Nhân.

themdtpn

Sau khi mở bảng “Đối tượng pháp nhân” trong SMART thì ta có 2 cách thêm ĐTPN.
Cách 1: Sau khi mở bảng “Đối tượng pháp nhân” bạn nhấn [Ctrl + N] để thêm một ĐTPN mới.
Sau khi thêm xong bạn cần phải Refresh bằng cách nhấn phím F7_ESC (nhấn phím F7 xong thì nhấn phím ESC)
Cách 2: Sau khi mở bảng “Đối tượng pháp nhân” bận nhấn F10 để mở chế độ sửa và khai bình thường.

bsdtpn

Lưu ý:
–          Nếu ĐTPN là Công Ty, Doanh Nghiệp bắt buộc các giá trị như : “Tên ĐTPN”, “Địa Chỉ”, “MST” bắt buộc phải khai vì thông tin này sẽ cập nhật vào HTKK sau này, các thông tin khác nếu có thì khai bổ sung.
–          Nếu ĐTPN có MST thì nên đặt mã ĐTPN là 4-6 số đuôi của MST (VD như hình trên)
–          Mã ĐTPN bạn phải đặt mã viết HOA, viết liền không dấu, không khoảng trắng, không ký tự đặc biệt là 1 trong 21 ký tự sau *,!,@,$,&,-,^,# , đ….. ( ngoại trừ ký hiệu gach dưới _ )

Có thể bạn quan tâm