Hướng dẫn Tính giá thành sản phẩm theo giai đoạn trên phần mềm Smart Pro

TÍNH GIÁ THÀNH THEO GIAI ĐOẠN

Để tính giá thành theo giai đoạn, trước tiên bạn vào menu chính chọn Nhập phát sinh => Khai báo thông tin => Khai báo tùy chọn riêng => Tại dòng có ID034 ô giá trị bạn để là 5, sau đó khởi động lại phần mềm.
Tiếp theo bạn vào Menu giá thành, màn hình sẽ hiển thị như hình dưới:
untitled147
Để tính giá thành giai đoạn bạn làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Khai báo tính giá thành
 • Bước 2: Xử lý giá thành theo từng giai đoạn
 • Bước 3: Xem các báo cáo giá thành.

– Bước 1: Khai báo tính giá thành

 • Khai báo tài khoản chi phí

untitled148
+ Tại cột Giai đoạn bạn khai báo từng giai đoạn vào, nếu có bao nhiêu giai đoạn thì bạn khai báo bấy nhiêu dòng.
+ Tại cột Danh sách TK doanh thu bạn có thể bỏ qua vì cột này chỉ dùng khi bạn muốn phân bổ chi phí theo doanh thu.
+ Tại cột danh sách TK chi phí bạn khai tài khoản chi phí vào, nếu là giai đoạn SX1 thì là (‘621A’,’622A’,’627A’), giai đoạn SX2 là (‘621B’,’622B’,’627B’), giai đoạn SX3 là (‘621C’,’622C’,’627C’)…
+ Tại cột TK thành phẩm nếu là SX1 là 155A, SX2 là 155B,…
+ Tại cột Tài khoản nguyên liệu bạn để trống.
+ Tại cột TK chi phí nguyên liệu nếu là SX1 là 621A, SX2 là 621B,…
+ Tại cột TK chi phí nhân công nếu là SX1 là 622A, SX2 là 622B,…
+ Tại cột TK dở dang nếu là SX1 là 154A, SX2 là 154B,…
=> Sau khi khai báo các tài khoản, bạn đóng form và mở lại menu Giá thành, ở ô Giai đoạn xử lý bạn chọn SX1 để khai báo định mức nguyên vật liệu

 • Khai báo định mức nguyên vật liệu theo giai đoạn

+ Muốn khai báo định mức nguyên vật liệu, trước tiên bạn phải khai báo hệ thống danh mục hàng hóa. Ví dụ: Đơn vị bạn sản xuất theo 2 giai đoạn thì bạn đặt mã tài khoản thành phẩm là 155A và 155B.
untitled149

+ Phần khai báo này bạn làm tương tự như với khai báo nguyên liệu giá thành định mức. Điểm khác biệt ở đây là bạn phải khai báo giai đoạn sản xuất vào.

 • Khai báo định mức nhân công

untitled150
Phần này bạn làm tương tự như phần khai định mức nhân công giá thành định mức. Điểm khác biệt là bạn phải khai giai đoạn sản xuất vào.

 • Khai báo dở dang cuối tháng

untitled151
+ Đầu tiên, bạn khai số lượng sản phẩm dở dang cuối tháng vào cột S.lượng DDCK.
+ Kế đến, bạn nhập % hoàn thành vào cột % hoàn thành. Cần chú ý rằng % hoàn thành là dở dang của chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung => nếu cột % hoàn thành để trống thì coi như không có chi phí dở dang cho chi phí nhân công và sản xuất chung.
+ Cuối cùng, bạn hãy nhớ khai giai đoạn sản xuất vào.

 • Khai báo dở dang nguyên liệu cuối kỳ

Nếu trong quá trình sản xuất bạn không xác định được dở dang ở mỗi thành phẩm là bao nhiêu thì bạn có thế áp dụng tính dở dang nguyên liệu chưa sử dụng để sản xuất thành phẩm. Bạn khai báo theo bảng dưới đây để khi xử lý giá thành phần mềm sẽ trừ phần chi phí này ra.
untitled152

 • Khai báo tỷ lệ để phân bổ chi phí nhân công và sản xuất chung

untitled153
– Bước 2:  Xử lý giá thành theo từng giai đoạn. Trước tiên bạn chọn Menu Giá thành rồi chọn vào mục Xử lý. Kế đến bạn chọn giai đoạn sản xuất để xử lý
untitled154

Giai đoạn 1:

 • Nhập kho thành phẩm tự động: Bước này phần mềm sẽ nhập kho thành phẩm từ hóa đơn bán ra của bạn, giả sử trong tháng bán 10 SPA (Nợ 632/Có 155A : 10 SP) sau khi nhập kho tự động phần mềm sẽ tự động làm bút toán nhập kho (Nợ 155A/Có 154A :10 SP).

untitled155
Chú ý : Bước này chỉ áp dụng trong trường hợp số lượng bán ra bằng với số lượng sản xuất, còn các trường hợp còn lại bạn phải nhập kho từ màn hình nhập phát sinh.

 • Xuất kho nguyên liệu: Bước này phần mềm sẽ tự động xuất kho theo định mức mà bạn đã khai báo cho từng giai đoạn. Bạn chọn tháng, chọn TK chi phí nguyên liệu rồi bấm xử lý.

Chú ý : Nếu bạn không có định mức nguyên liệu thì bạn có thể xuất nguyên liệu ra sản xuất bằng phiếu xuất kho nguyên liệu trên màn hình nhập phát sinh. Sau khi xuất kho xong kiểm tra lại tồn kho nguyên liệu xem có bị âm không, nếu bị âm phải xử lý hết âm mới làm tiếp các bước sau.
untitled156

 • Xử lý giá trị xuất kho nguyên liệu: Bạn chọn tháng, chọn tài khoản để xử lý giá trị xuất kho.

untitled157

 • Hạch toán nhân công theo định mức (nếu có) : Chọn tháng, chon TK chi phí nhân công.

untitled158
Giai đoạn 2:

 • Sau khi xử lý giai đoạn sản xuất 1 bạn chọn giai đoạn xử lý là SX2 để tính tiếp giá thành của giai đoạn SX2.
 • Cách xử lý giá thành bạn làm tương tự như cách xử lý của giai đoạn 1

Chú ý : Nếu đơn vị bạn tính giá thành có nhiều giai đoạn hơn thì bạn vào phần khai báo các tài khoản khai thêm giai đoạn sản xuất.

 • Nếu đơn vị bạn làm theo quyết định 48 thì bạn cũng vào phần khai báo các tài khoản khai báo tài khoản giá thành

+ Cột danh sách TK chi phí bạn khai tài khoản chi phí vào, nếu là giai đoạn SX1 thì là (‘1541A’,’1542A’,’1543A’), giai đoạn SX2 là (‘1541B’,’1542B’,’1543B’), giai đoạn SX3 là (‘1542C’,’1542C’,’1543C’)…
+ Cột TK thành phẩm nếu là SX1 là 155A, SX2 là 155B…
+ Cột Tài khoản nguyên liệu thì để trống.
+ Cột TK chi phí nguyên liệu nếu là SX1 là 1541A, SX2 là 1541B…
+ Cột TK chi phí nhân công nếu là SX1 là 1542A, SX2 là 1542B…
+ Cột TK dở dang nếu là SX1 là 154A, SX2 là 154B…
Chú ý khi nhập phát sinh đến tài khoản 1541, 1542, 1543 bạn phải đặt mã yếu tố chi phí ( YTCP)
=> Các bước xử lý làm tương tự như xử lý giá thành giai đoạn quyết định 15

XỬ LÝ CUỐI THÁNG

Để xử lý cuối tháng bạn có thể làm theo các bước sau:

– Bước 1: Vào menu chính chọn E. Xử lý cuối tháng

 • Nếu bạn theo dõi hàng tồn kho theo phương pháp BQGQL thì bạn phải xử lý lại đơn giá bình quân bằng cách chọn mục 05. Xử lý lại đơn giá (BQGQL).
 • Nếu cuối tháng mới xử lý đơn giá thì bạn chọn 08. Xử lý lại đơn giá BQGQT. 
 • Nếu xử lý đơn giá tại thời điểm xuất thì bạn chọn 07. Xử lý lại đơn giá (BQGQL) – nhiều kho, nếu bạn theo dõi nhiều kho.

Chú ý: Nếu bạn theo dõi hàng hóa theo phương pháp BQGQ mới sử dụng bước này, còn theo dõi hàng hóa theo NT-XT, NS-XT, HT hoặc không có vật tư, hàng hóa thì có thể bỏ qua bước này luôn.

– Bước 2: Kiểm tra thuế đầu ra, đầu vào xem có khớp giữa báo cáo thuế và sổ sách không bằng cách vào Xử lý cuối tháng chọn muc 02,03. Kiểm tra thuế đầu ra,đầu vào.
– Bước 3: Trong menu Xử lý cuối tháng bạn chọn 4. Kết chuyển số dư tài khoản tự động.
– Bước 4: Vào menu A. Bảo trì hệ thống => 01.Kiểm tra và cập nhật số dư các danh mục =>Xử lý.

BÁO CÁO THUẾ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH, SỔ SÁCH

– Sau khi làm xong bước Xử lý cuối tháng thì bạn có thể vào xem in sổ sách hay báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng tại đây.

Có thể bạn quan tâm