Hướng dẫn Tính giá thành gia công hàng hóa trên phần mềm Smart Pro

TÍNH GIÁ THÀNH GIA CÔNG HÀNG HOÁ

Phương pháp tính giá thành này dùng trong trường hợp bạn mua hàng hóa về sau đó gia công ra để bán mà không phát sinh chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung.

Ví dụ: Bạn mua hàng về với đơn vị lớn sau đó chia nhỏ ra để bán (giả sử bạn mua thùng sơn lớn về sau đó chiết ra thùng nhỏ để bán). Giả định rằng chi phí cho việc chia nhỏ được đưa vào chi phí quản lý, bạn có thể tính giá thành theo hướng dẫn dưới đây:
– Bước 1: Đầu tiên bạn vào Menu chính chọn Hệ thống danh mục => 07. Danh mục cấu thành sản phẩm. Giả sử thùng sơn lớn chiết xuất ra 2 loại thùng sơn con, bạn khai báo như hình dưới đây :
untitled159

Chú ý : Trong quá trình nhập kho bạn vẫn nhập thùng sơn lớn, còn khi xuất bán thì bạn xuất thùng sơn con bình thường.

– Bước 2: Sau khi nhập xuất xong, nếu muốn xem hàng tồn kho bạn vào menu chính chọn Xử lý cuối tháng => Giá thành => 05. Giá thành gia công – Thương mại
untitled160
– Bước 3: Ở bảng này bạn chọn tháng, tài khoản kho và tài khoản trung gian( TK trung gian do ban tự đặt) rồi xử lý.

* LƯU Ý:

  • Nếu mã danh mục con bán ra bằng với mã danh mục con được sản xuất (có nghĩa là mã danh mục con không có tồn kho) thì khi xử lý mục Tùy chọn xử lý bạn chọn muc 1. Nhập kho thành phẩm và xuất kho nguyên liệu.
  • Nếu số lượng danh mục con sản xuất khác số lượng danh mục con bán ra thì trong kỳ bạn phải nhập kho số lượng danh mục con sản xuất trên màn hình nhập phát sinh. Sau đó khi xử lý mục Tùy chọn xử lý bạn check vào đồng thời mục 2.Xuất kho nguyên liệuCó xử lý đơn giá cho PNK thành phẩm.

XỬ LÝ CUỐI THÁNG

Để xử lý cuối tháng bạn có thể làm theo các bước sau:

– Bước 1: Vào menu chính chọn E. Xử lý cuối tháng

  • Nếu bạn theo dõi hàng tồn kho theo phương pháp BQGQL thì bạn phải xử lý lại đơn giá bình quân bằng cách chọn mục 05. Xử lý lại đơn giá (BQGQL).
  • Nếu cuối tháng mới xử lý đơn giá thì bạn chọn 08. Xử lý lại đơn giá BQGQT. 
  • Nếu xử lý đơn giá tại thời điểm xuất thì bạn chọn 07. Xử lý lại đơn giá (BQGQL) – nhiều kho, nếu bạn theo dõi nhiều kho.

Chú ý: Nếu bạn theo dõi hàng hóa theo phương pháp BQGQ mới sử dụng bước này, còn theo dõi hàng hóa theo NT-XT, NS-XT, HT hoặc không có vật tư, hàng hóa thì có thể bỏ qua bước này luôn.

– Bước 2: Kiểm tra thuế đầu ra, đầu vào xem có khớp giữa báo cáo thuế và sổ sách không bằng cách vào Xử lý cuối tháng chọn muc 02,03. Kiểm tra thuế đầu ra,đầu vào.
– Bước 3: Trong menu Xử lý cuối tháng bạn chọn 4. Kết chuyển số dư tài khoản tự động.
– Bước 4: Vào menu A. Bảo trì hệ thống => 01.Kiểm tra và cập nhật số dư các danh mục =>Xử lý.

BÁO CÁO THUẾ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH, SỔ SÁCH

– Sau khi làm xong bước Xử lý cuối tháng thì bạn có thể vào xem in sổ sách hay báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng tại đây.

Có thể bạn quan tâm