Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Khách sạn

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO KHÁCH SẠN Theo dõi và so sánh doanh thu, chi phí, lãi lỗ từng dịch vụ khách sạn đã cung cấp theo từng khách hàng, từng hợp đồng. Tính giá thành từng dịch vụ thuê phòng đã cung cấp. (Chi tiết Chi phí tiên lương, tiền công, khấu hao buồng …

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty may mặc

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY MAY MẶC Theo dõi hàng tồn kho Nguyên vật liệu để đảm bảo quá trình sản xuất hoạt động liên tục, theo dõi xuất kho từng loại vật liệu, công cụ dụng cụ sử dụng để tạo ra sản phẩm. Theo dõi nhập xuất …

Smart Pro – Phần mềm kế toán Dịch vụ bảo vệ

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ Theo dõi chi phí theo từng nhân viên bảo vệ: Chi phí trang phục, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí liên quan khác. Theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng …

Smart Pro – Phần mềm kế toán ngành Sửa chữa

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY SỬA CHỮA Hỗ trợ xuất kho theo danh mục cấu thành sản phẩm: Đầu vào mua linh kiện, khi bán ra mã sản phẩm hoàn thiện, phần mềm sẽ tự xuất kho theo danh mục cấu thành sản phẩm đã khai báo, …

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty cho thuê văn phòng, cho thuê bất động sản

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY CHO THUÊ VĂN PHÒNG, CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN Theo dõi chi tiết chi phí đã trả trước cho nhiều kỳ. Theo dõi tiền điện, nước tiêu thụ và phân bổ vào giá vốn dịch vụ cho thuê. Chi phí cho …

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty Dịch vụ Phòng khám bệnh viện

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY DỊCH VỤ PHÒNG KHÁM, BỆNH VIỆN Theo dõi doanh thu và phân loại chi tiết chi phí dịch vụ theo từng yếu tố, từng phòng ban, bộ phận. Báo cáo doanh thu, giá vốn, lãi gộp các loại dịch vụ khám chữa bệnh …

Smart Pro – Phần mềm kế toán ngành In ấn

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO NGÀNH IN ẤN Tập hợp các chi phí liên quan và tính giá thành dịch vụ theo từng đơn hàng, theo từng khách hàng như: Giấy, mực, khấu hao máy móc (máy in, ….), chi phí lương công nhân in, lương nhân viên thiết kế bản …

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty Sản xuất phần mềm, thiết kế website

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY VIẾT PHẦN MỀM, THIẾT KẾ WEBSITE Theo dõi chi phí giá thành phần mềm chi tiết theo từng đơn đặt hàng: Chi phí lương cho nhân viên thiết kế cho từng hợp đồng dịch vụ thuê thiết kế, chi phí thiết kế website, …

Smart Pro – Phần mềm kế toán ngành Karaoke

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO NGÀNH KARAOKE SMART PRO – Phần mềm Kế toán Smart Pro cho ngành Karaoke được lập trình phù hợp với các nghiệp vụ đặc thù của ngành Karaoke dưới đây: Tính giá thành từng dịch vụ phòng karaoke chi tiết từng loại chi phí đã sử …

Smart Pro – Phần mềm kế toán Truyền thông quảng cáo, sự kiện

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO SỰ KIỆN Tập hợp doanh thu, chi phí cho từng hạng mục dịch vụ quảng cáo theo từng hóa đơn, từng khách hàng, từng hợp đồng dịch vụ. Theo dõi chi tiết từng loại chi phí phục vụ …