Smart Pro – Phần mềm kế toán Thương Mại Dịch Vụ

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI Tự động tính giá vốn của các mặt hàng bán ra trong kỳ. Phần mềm tự hạch toán thuế GTGT đầu vào, đầu ra ra tự động khi nhập hóa đơn bán ra, Phiếu mua hàng. Theo …

Smart Pro – Phần mềm kế toán Sản Xuất Thương Mại

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI Tính giá thành sản phẩm sản xuất theo định mức nguyên vật liệu, xuất kho nguyên liệu tự động (có dở dang + không dở dang). Tính giá thành theo gia công. Tính giá thành theo hệ số. Tính …

Smart Pro – Phần mềm kế toán Xây dựng, lắp đặt công trình

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, THI CÔNG CÔNG TRÌNH Theo dõi, phân tích chi tiết và tổng hợp Doanh thu, Chi phí, Công nợ theo từng công trình, hạng mục công trình, theo từng hợp đồng, hóa đơn, khu vực. Theo dõi chi phí giá thành chi …

Phần mềm kế toán làm Nhiều Công Ty cho Cá Nhân – Công Ty Dịch Vụ Kế Toán

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO LÀM NHIỀU CÔNG TY SMART PRO – Phần mềm Kế toán Smart Pro làm nhiều công ty như: công ty  Sản xuất, Xây dựng, Sửa chữa, Lắp đặt, Thương mại, Dịch vụ, Vận tải, Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn, Thủy sản, Xuất nhập khẩu, Truyền …

Xem Báo cáo tài chính, Mẫu sổ sách kế toán, Mẫu chứng từ kế toán in ra từ Smart Pro

IN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bảng cân đối kế toán Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bảng cân đối tài khoản phát sinh Thuyết minh báo cáo tài chính Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào FINANCIAL STATEMENT …

Xem video giới thiệu Phần Mềm Kế Toán Smart Pro

PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ, sổ sách kế toán theo đúng các thông tư hiện hành của Bộ Tài Chính. Luôn cập nhật kịp thời các chính sách và biểu mẫu về Thuế mới nhất, liên kết dữ liệu Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính trực tiếp …

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty Vận tải, Logistics

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY VẬN TẢI, LOGISTICS Theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ từng đầu xe, từng hợp đồng. Theo dõi chi tiết chi phí phát sinh theo từng tuyến vận tải như chi phí xăng dầu phục vụ vận chuyển, Lương tài xế, …

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Nhà hàng

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO NHÀ HÀNG Tính giá thành từng món ăn theo từng loại nguyên vật liệu đã sử dụng như: thịt, cá, rau, củ, quả, các loại gia vị,… Tự phân bổ chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương, công cụ dụng cụ, trích khâu …

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty Du lịch

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY DU LỊCH Theo dõi và so sánh doanh thu, chi phí, lãi lỗ từng dịch vụ du lịch đã cung cấp theo từng khách hàng, từng hợp đồng. Báo cáo chi tiết từng cho từng tour du lịch chi phí đã cung cấp theo tour du lịch bao gồm: Chi phí …

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Khách sạn

TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO KHÁCH SẠN Theo dõi và so sánh doanh thu, chi phí, lãi lỗ từng dịch vụ khách sạn đã cung cấp theo từng khách hàng, từng hợp đồng. Tính giá thành từng dịch vụ thuê phòng đã cung cấp. (Chi tiết Chi phí tiên lương, tiền công, khấu hao buồng …