Bảng giá chữ ký số

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ 

(Token)

  • KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI

  • KHÁCH HÀNG GIA HẠN

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ CHO MÁY CHỦ & HSM 

(Không cần token)

  • KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI

  • KHÁCH HÀNG GIA HẠN

Báo giá có hiệu lực từ 02/06/2020 và có thể thay đổi mà không kịp báo trước. 

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ HSM NỘI BỘ

(Không cần token)

  • Sản phẩm HSM Nội bộ sẽ được áp dụng ký duy nhất Hóa đơn điện tử của Công ty Năng Động.
  • Phân quyền ký duyệt theo yêu cầu của doanh nghiệp trên tính năng của Phần mềm Hoá đơn điện tử.

Lưu ý: Không sử dụng cho các sản phẩm của các nhà cung cấp khác hoặc các hệ thống kê khai không thuộc hệ thống hóa đơn đang sử dụng.
*Tư vấn hỗ trợ sử dụng phần mềm qua Ultraviewer thuận tiện và nhanh chóng (Thứ 2 – Chủ nhật 8h-12h, 13h15-21h).

Có thể bạn quan tâm