XÓA NHANH TOÀN BỘ DỮ LIỆU VÀ CẬP NHẬT LẠI GỐC DATA MỚI TRÊN SMARTPRO

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa toàn bộ dữ liệu và cập nhật lại gốc data mẫu theo thông tư mới trên phần mềm Smart Pro.

Bước 1: Xóa toàn bộ dữ liệu hiện có trên Database.

Bạn vào C. Công cụ tiện ích => 15. Xóa toàn bộ dữ liệu

Sau đó, nhấn mật khẩu OK để xóa toàn bộ dữ liệu.

Bước 2: Kiểm tra lại đúng thông tư đang sử dụng và khai báo trong 1. Nhập phát sinh => tab 2. Khai báo thông tin => 01. Cài đặt thông số.

Sau đó bạn tìm đến ID29 khai báo thông tư đang sử dụng vào cột giá trị.

Bước 3: Cập nhật lại báo cáo tài chính.

Vào 3. Báo cáo tài chính => 11. Cập nhật khai báo rồi chọn như hình ví dụ dưới.

Ở màn hình hiện lên chọn như sau:

Như vậy là các bạn đã thực hiện thành công thao tác xóa toàn bộ dữ liệu, và làm mới database thành công.

Có thể bạn quan tâm