THEO DÕI ĐƠN HÀNG MUA TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMARTPRO

Theo dõi và quản lý đơn hàng mua là một trong những tính năng rất hữu ích cho doanh nghiệp trong việc quản lý, kiểm soát số lượng vật tư, hàng hóa để phục vụ kịp thời cho kế hoạch sản xuất, bán hàng hóa. Từ đó, đảm bảo luôn đủ số lượng tồn kho cần thiết cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Để thực hiện Quản lý đơn hàng mua trên phần mềm, các bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Mở phân hệ đơn hàng bị ẩn trên phần mềm.

Bạn vào 1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 03. Khai báo tùy chọn riêng

Sau đó, bạn tìm đến những ID sau và khai báo như sau:

– ID167: Cột giá trị để trống.

– ID170: Thêm các loại chứng từ cập nhật số lượng vào đơn hàng mua, chẳng hạn PNK.

– ID174: Thêm danh sách các loại chứng từ lấy từ đơn hàng mua, chẳng hạn PNK.

Sau khi khai báo xong, bạn tắt rồi đăng nhập lại vào phần mềm để ID có tác dụng.

Bước 2: Tạo chứng từ DHM trong danh mục các loại chứng từ.

Bạn vào 2. Hệ thống danh mục => 02. Danh mục các loại chứng từ, nếu chưa có bạn có thể tạo như sau:

Nhấn F10 để bật chế độ sửa, xong bạn để chuột tại PNK nhấn F5 để copy, xong bạn nhấn F6 để di chuyển đến cột MANHINH, bạn xóa trống cột này, tiếp nhấn F6 di chuyển đến cột KIEU_CHUNGTU và khai giá trị vào cột này là DHM.

Bước 3: Chọn kiểu nhập khi nhập đơn hàng mua.

Bạn vào I. Đơn hàng, ở tab Đơn hàng mua, bạn chọn 02. Thêm đơn hàng.

Sau khi chọn DHM rồi nhấn Enter, bạn chọn tiếp như hình sau.

Sau đó, bạn chọn enter lại và tiến hành nhập liệu đơn hàng bình thường.

Bước 3: Sau khi nhập liệu đơn hàng xong, bạn vào lại mục nhập phát sinh PNK.

Ở màn hình chọn PNK, bạn chọn như sau để import trực tiếp từ đơn hàng mua.

Bước 4: Cập nhật số lượng đã nhập kho.

Bạn vào I. Đơn hàng => 04. Xử lý đơn hàng mua

Sau đó, bạn vào in các báo cáo đơn hàng là hoàn tất rồi.

Có thể bạn quan tâm