THEO DÕI ĐƠN HÀNG BÁN TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMARTPRO

Theo dõi và quản lý đơn hàng bán là một trong những tính năng rất hữu ích cho doanh nghiệp trong việc quản lý khách hàng, kiểm soát số lượng và mặt hàng đã giao cho từng khách hàng, để lên kế hoạch giao hàng kịp thời, cũng như lên kế hoạch mua hàng, sản xuất kịp thời.

Để thực hiện Quản lý đơn hàng bán trên phần mềm, các bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Mở phân hệ đơn hàng bị ẩn trên phần mềm.

Bạn vào 1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 03. Khai báo tùy chọn riêng

Sau đó, bạn tìm đến những ID sau và khai báo như sau:

– ID167: Cột giá trị để trống.

– ID164: Thêm các loại chứng từ cập nhật số lượng vào đơn hàng bán, chẳng hạn HDBR.

– ID173: Thêm danh sách các loại chứng từ lấy từ đơn hàng bán, chẳng hạn HDBR.

Sau khi khai báo xong, bạn tắt rồi đăng nhập lại vào phần mềm để ID có tác dụng.

Bước 2: Tạo chứng từ DHB trong danh mục các loại chứng từ.

Bạn vào 2. Hệ thống danh mục => 02. Danh mục các loại chứng từ, nếu chưa có bạn có thể tạo như sau:

Nhấn F10 để bật chế độ sửa, xong bạn để chuột tại HDBR nhấn F5 để copy, xong bạn nhấn F6 để di chuyển đến cột MANHINH, bạn xóa trống cột này, tiếp nhấn F6 di chuyển đến cột KIEU_CHUNGTU và khai giá trị vào cột này là DHB.

Bước 3: Chọn kiểu nhập khi nhập đơn hàng bán.

Bạn vào I. Đơn hàng, ở tab Đơn hàng bán, bạn chọn 02. Thêm đơn hàng.

Sau khi chọn DHB rồi nhấn Enter, bạn chọn tiếp như hình sau.

Sau đó, bạn chọn enter lại và tiến hành nhập liệu đơn hàng bình thường.

Bước 3: Sau khi nhập liệu đơn hàng xong, bạn vào lại mục nhập phát sinh HDBR.

Ở màn hình chọn HDBR, bạn chọn như sau để import trực tiếp từ đơn hàng bán.

Bước 4: Cập nhật số lượng đã giao.

Bạn vào I. Đơn hàng => 04. Xử lý đơn hàng bán

Sau đó, bạn vào in các báo cáo đơn hàng là hoàn tất rồi.

Có thể bạn quan tâm