THÊM TỶ GIÁ VÀ TIỀN NGOẠI TỆ TRÊN CHỨNG TỪ NHẬP LIỆU

Đối với doanh nghiệp phát sinh hoạt động mua bán xuất nhập khẩu, thì việc sử dụng thu chi bằng ngoại tệ diễn ra hàng ngày. Hiện tại, trên phần mềm đã có các loại chứng từ nhập ngoại tệ như: PNKNK, CTNH,… để nhập và quy đổi  tỷ giá ngay trên màn hình nhập liệu. Bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng các bạn muốn thêm ngoại tệ vào những chứng từ có sẵn, hoặc tạo thêm chứng từ mới hổ trợ cho quá trình nhập liệu. Để giải đáp vấn đề này, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo thêm chứng từ, thêm cột TYGIA và cột TTUSD trên màn hình nhập liệu. 

Bước 1: Các bạn vào 2. Hệ thống danh mục => 02. Danh mục các loại chứng từ

Các bạn để chuột tại chứng từ cần tạo thêm chứng từ có sử dụng ngoại tệ (ở ví dụ bên dưới là mình ở chứng từ HDBR tạo thêm chứng từ HDBRXK), sau đó nhấn F10, rồi nhấn F5 để phần mềm copy thêm 1 chứng từ tương tự (Bạn đổi tên chứng từ, tên chứng từ mới).

Bước 2: Bạn di chuyển đến cột loại tiền để vào giá trị là USD, sau đó di chuyển đến cột màn hình thêm ký tự như sau: ,TYGIA,TTUSD, (Chú ý không được thiếu dấu , và có thể nhấn F6 để tìm nhanh đến cột MANHINH hoặc cột LOAITIEN)

Như vậy chỉ với 2 bước trên các bạn đã tiến hành tạo thêm chứng từ có ngoại tệ trên phần mềm.

Có thể bạn quan tâm