ĐÁNH LẠI SỐ CHỨNG TỪ – THAO TÁC CẦN THIẾT TRƯỚC KHI IN SỔ TRÊN SMARTPRO

Sau khi hoàn tất báo cáo tài chính, có những việc mà người dùng cần phải làm trước khi in sổ sách và lưu trữ để đảm bảo số chứng từ được liên tục.

Bước 1: Bạn vào C. Công cụ tiện ích => 12. Sắp xếp sổ chứng từ gốc, sau đó chọn Sắp xếp nhanh rồi nhấn Xử lý.

Ý nghĩa: Sắp xếp lại chứng từ theo ngày tháng năm tăng dần từ 01/01 -> 31/12.

Bước 2: Bạn vào E. Xử lý cuối tháng => chọn Tab 2. In chứng từ => 02. Đánh số chứng từ tự động (PC-PT-PNK-PXK)

Ý nghĩa: Đánh lại số chứng từ PT, PC, PNK, CTNH,…Việc đánh lại số chứng từ khi in sổ đảm bảo số chứng từ liên tục khi in sổ sách.

Một số lưu ý quan trọng khi đánh lại số chứng từ:

– Đối với PXK bạn không nên đánh lại số vì là mặc định theo chứng từ HDBR, việc đánh lại số PXK sẽ dẫn đến một số kiểm tra PXK kèm HDBR không thực hiện được.

– Khi chọn đánh lại số chứng từ, bạn không chọn mục 3.Đánh số theo ngày chứng từ vì như vậy phần mềm sẽ đánh mỗi ngày là 1 số chứng từ.

Có thể bạn quan tâm