TẮT TÍNH NĂNG KIỂM TRA TÍNH LIÊN TỤC NGÀY HÓA ĐƠN ID250 TRÊN SMARTPRO

Phần mềm Smart Pro có tính năng kiểm tra tính liên tục của ngày hóa đơn và số hóa đơn để khách hàng nhập liệu không bị sai sót hoặc không liên tục. Tuy nhiên có những trường hợp, các bạn cần nhập lại hoặc nhập bổ sung những hóa đơn đầu ra còn thiếu. Vì vậy, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt tính năng này.

Các bạn vào 1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 03. Khai báo tùy chọn riêng.

 Tìm đến ID250 rồi để vào cột giá trị là F như sau:

Sau đó, bạn tắt phần mềm và vào lại là nhập liệu bình thường rồi.

Có thể bạn quan tâm