TẮT TÍNH NĂNG KHÔNG CHO IMPORT KHÁC THÁNG ID344 KHI LẤY DỮ LIỆU TỪ FILE EXCEL TRÊN SMARTPRO

Đối với một số doanh nghiệp, dữ liệu chứng từ hàng tháng rất nhiều nên việc bổ sung dữ liệu được tiến hành hàng tháng. Do vậy, để hạn chế việc bổ sung nhầm dữ liệu, phần mềm có công cụ kiểm tra dữ liệu theo tháng khi import từ file excel. Nếu tính năng này không cần thiết  với doanh nghiệp, bạn có thể thực hiện các thao tác sau để tắt tính năng này nhé.

Bạn vào 1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 03. Khai báo tùy chọn riêng.

Sau đó, bạn tìm đến ID344 để khai báo như sau:

Như vậy là bạn đã tắt tính năng khóa Import khác tháng thành công trên phần mềm.

Có thể bạn quan tâm