TẠI SAO KHI IN BẢNG KÊ MUA VÀO, BÁN RA THIẾU THÔNG TIN TRÊN PHẦN MỀM SMARTPRO ?

Khi bạn in bảng kê đầu vào hoặc đầu ra trên phần mềm thì những thông tin như mặt hàng, tên công ty, mã số thuế,…có thế bị trống. Ở bài viết hôm nay, mình sẽ giải thích lý do, cũng như hướng dẫn các bạn các bước chi tiết để khắc phục vấn đề này.

Nguyên nhân:

– Nguyên nhân 01: Thiếu thông tin khách hàng do khi nhập mã khách hàng ở phần nhập liệu không nhấn phím Enter.

– Nguyên nhân 02: Do đẩy dữ liệu từ file excel vào phần mềm, thiếu các trường thông tin ở cột MAKH, TENKH, MS_DN, MATHANG.

– Nguyên nhân 03: Không nhập liệu vào ô mặt hàng trên form nhập liệu, nên khi in bảng kê thiếu thông tin mặt hàng.

Cách khắc phục:

Để khắc phục những lỗi trên, các bạn thực hiện các bước sau đây:

Đối với trường hợp trống tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế 

Bước 1: Vào A. Bảo trì hệ thống => 04. Chuyển số dư danh mục con về danh mục mẹ

Bước 2:  Chọn tùy chọn sau để cập nhật lại tên, địa chỉ, mã số thuế khách hàng bị trống từ danh mục khách hàng vào chứng từ gốc.

Ở phần xác nhận tiếp theo, bạn chọn OK rồi chọn như sau.

Tiếp theo bạn chọn Yes => OK rồi chọn như sau:

Đối với trường hợp bị trống ô mặt hàng do không nhập thông tin trường này

Các bạn có thể lấy thông tin từ cột diễn giải qua như sau.

Bước 1: Vào sổ chứng từ gốc, tìm đến cột mặt hàng ( Có thể nhấn F6 để di chuyển nhanh đến cột MATHANG). Sau đó, nhấn F7 để lọc như sau:

Bước 2: Để chuột tại ô MATHANG, rồi nhấn F8 => 4 => Enter và chọn như sau:

Như vậy là chỉ với một ít thao tác, các bạn đã khắc phục thành công việc trống thông tin khi in bảng kê đầu vào, đầu ra rồi.

Có thể bạn quan tâm