TẠI SAO IN THUYẾT MINH TRÊN SMARTPRO KHÔNG CÓ SỐ LIỆU ?

Nếu bạn thực hiện in thuyết minh báo cáo tài chính trên phần mềm mà không có số liệu, các bạn thực hiện các thao tác như sau:

Vào mục 3. Báo cáo tài chính => 11. Cập nhật khai báo.

Sau đó, bạn chọn 6. Cập nhật công thức cho Thuyết minh BCTC như hình sau:

Khi nhấn cập nhật, ô mật khẩu xuất hiện, bạn nhập: ND123456789

 Cuối cùng, bạn nhấn OK và tiến hành in lại Thuyết minh BCTC là hoàn tất.

Có thể bạn quan tâm