Sơ đồ quy trình hoạt động phần mềm kế toán Smart Pro

Hệ thống báo cáo của Smart Pro được bao gồm như sau:

+ Các báo các chi tiết nhằm phản ánh các hoạt động chi tiết của kế toán như kế toán tiền mặt, vật tư, hàng hóa, công nợ …
+ Các báo tài chính nhằm cho biết tình hình hoạt động tổng quát của toàn doanh nghiệp.
+ Báo cáo thuế theo thông tư mới nhất của bộ tài chính.
+ Các báo cáo cung cấp thông tin nhanh cho nhà quản trị.
+ Ngoài ra Smart còn cung cấp cho người dùng các báo cáo  theo ý muốn bằng công nghệ ADO.


*SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA SMART PRO 5.0


Theo sơ đồ trên thì bạn thấy số liệu khi “Nhập phát sinh” chứng từ sẽ được lưu vào Sổ chứng từ gốc và các danh mục. Sau đó khi bạn sửa số liệu trong “Sổ chứng từ gốc” và chọn mục “Cập nhật dữ liệu vào các danh mục” thì chương trình sẽ tự động cập nhật lại vào các danh mục.

Có thể bạn quan tâm