QUẢN LÝ LƯƠNG TRÊN PHẦN MỀM SMARTPRO

Ở bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác để tính và hạch toán lương trên phần mềm kế toán Smart Pro.

Bước 1. Mở phân hệ lương ở giao diện chính.

Bạn vào 1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 03. Khai báo tùy chọn riêng. Sau đó, bạn tìm đến ID167 và để trống cột giá trị, sau đó tắt phần mềm và đăng nhập lại.

Bước 2: Cập nhật data mẫu – Quản lý lương.

Bạn vào 3. Báo cáo tài chính => 11. Cập nhật khai báo. Ở màn hình hiện lên, bạn chọn mục 7. Cập nhật data mẫu – Quản lý lương để cập nhật data, công thức lương mẫu với mật khẩu cập nhật là ND123456789

Bước 3: Khai báo danh mục nhân viên.

Ở bảng này, bạn tiến hành sửa danh mục nhân viên

  • Nhấn Ctrl + N (Giữ phím Ctrl, xong nhấn phím N) để thêm mới nhân viên.
  • Nhấn F10 trước khi muốn chỉnh sửa gì trên bảng này, hoặc các phím tắt bên dưới.
  • Nhấn F5 để copy.
  • Nhấn Delele tại dòng muốn xóa, xác nhận và xóa nếu muốn xóa dòng.
  • Nhấn F6 ở cột NGAYVAO, NGAYRA để khai báo ngày bắt đầu tính lương và ngừng tính lương cho NV.

Bước 4: Kiểm tra lại công thức lương.

Bạn vào F. Quản lý lương => 12. Mở công thức tính lương.

Sau khi đặt điều kiện xong, bạn vào danh mục nhân viên để cài đặt danh sách nhân viên không tính bảo hiểm như sau:

Điều kiện các bạn có thể tự đặt lại.

Bước 5: Khai báo mã số tính ngày công (nếu có)

Bước 6: Lập bảng chấm công.

Bước 7: Chấm công

Bước 8: Tính số ngày công

Bước 9: Lập bảng ứng lương, tiền ứng lương, hạch toán ứng lương.

Nếu có ứng lương thì bạn thực hiện lần lượt các mục 5,6,7.

Bước 10: Lập bảng lương, Hạch toán chi phí lương và trả lương. 

Bạn thực hiện lần lượt các mục 8, 10, 11 để phần mềm tự động tạo các bút toán  lương trong kỳ.

Như vậy, các bạn đã tiến hành tính lương hoàn tất trên phần mềm kế toán rồi. Sau đó, các bạn chỉ cần vào báo cáo lương để in bảng chấm công, cũng như bảng lương hàng tháng.

Bạn có thể xem chi tiết cách tính lương ở video bên dưới:

Click here

Có thể bạn quan tâm