PHÍM F9 SỬA NHANH MÃ HÀNG, MÃ ĐỐI TƯỢNG, MÃ TÀI KHOẢN TRÊN SMARTPRO

Trong quá trình nhập liệu, việc nhập sai mã hàng, mã đối tượng hoặc tên hàng, tên đối tượng gặp phải khá nhiều. Qua bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cách đổi mã và tên một cách nhanh nhất và chính xác nhất trên phần mềm SmartPro.

1. Đổi mã đối tượng pháp nhân

Bạn vào mục 2. Hệ thống danh mục => 03. Danh mục đối tượng pháp nhân, sau đó để chuột tại mã đối tượng cần đổi nhấn F9.

Ở màn hình đổi mã, bạn làm như hình sau:

2. Đổi mã hàng hóa, vật tư

Bạn vào 2. Hệ thống danh mục => Tab2. Hàng hóa => 01. Hàng hóa chung 

để chuột tại mã hàng cần đổi nhấn F9 và chọn như sau:

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng F9 để đổi mã tài khoản trong mục 1. Nhập phát sinh => 01. Hệ thống tài khoản.

Điểm khác nhau cơ bản khi bạn sử dụng sửa mã bằng F10 với F9:

– Đổi mã bằng F10 thì chỉ đổi trong bảng hiện tại đang mở, chứng từ đã nhập sẽ không đổi. Còn nếu bạn đổi mã bằng F9 thì tất cá các mục liên quan đến mã hàng đã nhập sẽ được thay đổi tự động.

Có thể bạn quan tâm