Nguyên tắc và cách thêm tiểu khoản vào hệ thống tài khoản kế toán trên phần mềm Smart Pro

Nguyên tắc và cách thêm tiểu khoản vào hệ thống tài khoản kế toán.

Cách 1: Sau khi vào 2. Hệ thống danh mục –> 1. Hệ thống tài khoản

Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl+N thì SMART PRO sẽ hiện giao diện thêm tài khoản mới
27-06-13 9-48-57 AM
Bạn chỉ cần nhập mã tài khoản và tên tài khoản cần thêm. Sau khi thêm xong bạn cần phải Refresh bằng cách nhấn phím F7_ESC (nhấn phím F7 xong thì nhấn phím ESC)

Cách 2: Thêm bằng Chức năng Copy – Edit (F5)
Vd : Bạn thêm TK tiền gửi Ngân hàng Vietcombank

bstk

–          B1:  Để vệt sáng ở cấp TK nhỏ nhất hiện có, như hình bên thì TK 1121 là cấp TK Tiền gửi nhỏ nhất hiện có.
–          B2:  Bạn nhấn F5 để copy dòng này xuống bảng ( Dòng copy mới ở cuối cùng của bảng ).
–          B3: Bạn sửa cột TK thành 1121V (hoặc 11211) và cột Tên TK thành Tiền Gửi tại Vietcombank
Khi bạn đóng bảng Danh Mục tài Khoản Thì SMART sẽ tự động lưu và sắp sếp lại theo nhóm tài khoản.

Các TK khác bạn làm tương tự
***** Lưu ý:
–          Sau khi bạn tạo xong thi bạn khai số dư tương ứng cho TK này (Nếu có)
–          Chỉ TK Tiền Gửi mới tạo chi tiết từng NH để theo dõi riêng. Một số người đã tạo TK công nợ như vậy cho từng ĐTPN, Như vậy là hoàn toàn sai. Công nợ SMART sẽ theo dõi thông qua Mã ĐTPN chứ không theo dõi chi tiết từng tài khoản.
–          Tiểu khoản mới bổ sung tuyệt đối chỉ được thêm 1 ký tự sau cùng. VD: 1121V hoặc 11211 tuyệt đối không nên lập là 1121VCB, 1121ACB , v.v

Có thể bạn quan tâm